Onze VvE

structuur

Onze VvE maakt deel uit van een groter geheel, namelijk de hoofdsplitsing. De hoofdsplitsing betreft het hotel-restaurant aan de Strandweg (gebouw 1), het appartementengebouw aan de Molenweg met 54 appartementen (gebouw 2) en “Residentie Noordzee” met 15 luxe appartementen (gebouw 3). 

Het complex is in 1999 gebouwd en opgeleverd. Naast de  hoofdsplitsing hebben gebouw 2 en 3 een ondersplitsing. Onze VvE betreft de ondersplitsing van gebouw 3.
Zie voor de structuur in een schema de knop onderaan deze pagina.

verantwoordelijkheid en bezit

Onze VvE is volledig zelfstandig op gebied van het exploiteren en het onderhouden van het appartementengebouw. Uitzondering daarop vormt het uiterlijk van het gebouw en  het grootste deel van de grond rond het gebouw.  Wanneer er aan het uiterlijk van het gebouw veranderingen worden aangebracht, heeft dit de goedkeuring van de hoofdsplitsing nodig. De gezamenlijke eigen grond rond de drie gebouwen beslaat 10.000 m2. Onze VvE verzorgt het onderhoud van circa 2000 m2. In de hoofdsplitsing is afgesproken welk deel van de grond dit is. Verder beschikt de VvE zelf nog over een klein stukje snippergrond aan de voorkant van de (fietsen)bergingen. 
Het parkeerterrein, waar de bewoners van de appartementen hun auto parkeren, is eigendom van de gemeente Ameland. Dit terrein wordt gepacht door de VvE. Deze pacht is in 2009 voor een periode van 20 jaar aangegaan. Wat er daarna gebeurt, is nog niet bekend.

bestuur en beheer

De VvE heeft het bestuur en de beheerstaken uitbesteed en een professionele organisatie, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. De professionele organisatie betreft  Hoekstra VvE Beheer.


Minimaal eenmaal per jaar is er een ledenvergadering. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid, worden zaken besproken en aan de hand van het Meerjaren Onderhoudsplan wordt afgesproken welke onderdelen van onderhoud in het komende jaar worden aangepakt. 


klussendag

Een keer per jaar wordt er een zgn. klussendag georganiseerd. Tijdens deze dag worden onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden aan het gebouw en het terrein er omheen gedaan. Doel is om hiermee geld te besparen en de onderlinge band te versterken. Dat laatste is belangrijk, omdat wij als eigenaren niet in het gebouw wonen, maar er alleen verblijven in de zin van recreatie. Hierdoor zie je elkaar per definitie veel minder vaak, dan het geval zou zijn bij permanente bewoning. Daarbij wordt tijdens zo'n dag ook nog eens extra benadrukt dat het schoonhouden, zorgvuldig omgaan met de onderdelen van het gebouw en de tuin er omheen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Uiteraard is het ook fijn dat eigenaren, wanneer ze daarvoor in de gelegenheid zijn, ook individueel bijdragen aan het onderhoud van gebouw en omgeving. 
Voor het tuinonderhoud en het reguliere schoonmaakwerk van de algemene ruimten van het gebouw zijn contracten afgesloten. Deze voorzien in heel veel, maar niet in alles. Vandaar dat we jaarlijks een klussendag organiseren en een beroep doen op eigenaren om het gezamenlijke eigendom te onderhouden