Op de bovenstaande ansichtkaart uit 1921 is te zien dat er in dat jaar nog helemaal geen bebouwing is aan de Strandweg en Molenweg op de plaats waar nu o.a. ons gebouw staat.  Hieronder schetsen we in grote lijnen de ontwikkelingen sinds die tijd tot heden. We doen dat aan de hand van tekst en beeld.

Tot de 2e Wereldoorlog

Zoals op de foto's  hierboven te zien is, zijn er tot 1940 heel wat woningen gebouwd langs de Strandweg en de Molenweg op de plaats waar nu Hotel "Noordsee" en de twee appartementengebouwen staan, waaronder ons gebouw, "Residentie Noordzee". Van al die woningen is er tot nu toe maar een overgebleven en dat is het huisje Bettie-Annie. In een filmpje, dat voor de ALV van onze VvE van 2020 gemaakt is, "vertelt het huisje" uitgebreid over de ontwikkelingen van de bouw langs de Strandweg/Molenweg. Bekijk het filmpje maar eens via deze link: Bettie-Annie
Alle huisjes hadden een recreatiebestemming en dat is ook de reden, waarom de grond waarop ons appartementengebouw staat nog steeds een recreatiebestemming heeft en geen bestemming voor permanente bewoning. 
Tijdens de oorlog zijn bijna alle zomerwoningen op last van de bezetter afgebroken, maar Bettie-Annie is blijven staan. Na de oorlog was het aanvankelijk een kaal gebied. 

Deze foto uit 1959 laat zien dat het gebied tussen de Strandweg en de Molenweg helemaal leeg was. één zomerwoning staat er nog. Dit huisje is gesloopt bij de bouw van het huidige Natuurcentrum. Het huisje Bettie Annie is duidelijk te herkennen, maar de Molenweg liep er toen nog voorlangs. Later is die verlegd naar de situatie zoals wij die nu kennen. In de 60-er en 70-er jaren zijn in dit gebied twee grotere projecten gerealiseerd: het Christelijke recreatiecentrum "De Rots" en hotel "Noordzee" van de familie Biesheuvel. 

De huidige situatie

In 1999 is op de plaats van hotel "Noordzee" het huidige hotel "Noordsee" gebouwd. Aansluitend in dezelfde stijl, kwam een appartementengebouw met 54 appartementen en daarachter het derde gebouw, met 15 luxe appartementen. Dit gebouw, "Residentie Noordzee" is eigendom van onze VvE. 
De naam van het hotel "Noordsee" wordt met een "s" geschreven. Dit heeft te maken met het eigendomsrecht dat op de naam "Noordzee" voor het hotel rustte.
Het gebouw "De Rots" heeft plaatsgemaakt voor het Natuurcentrum en het zwembad "Aqua Plaza" wacht op sloop. Helaas loopt het project dat het zwembad moet gaan vervangen vertraging op, waardoor nog niet bekend is, wanneer de overblijfselen van "Aqua Plaza" zullen worden gesloopt en afgevoerd.