Agenda

1 januari 2023: Op deze datum is het beheer en het bestuur van de VvE overgenomen door Hoekstra VvE Beheer. 
                                

Faciliteitenkaart 2023: Vanaf januari 2023 kan de faciliteitenkaart van hotel Westcord bij de balie van het hotel afgehaald worden. De prijs van de kaart blijft ook in 2023 € 100,00 per appartement. Wel is het zo dat voor het gebruik van de sauna een bijdrage moet worden betaald van € 7,50 p/p per gebruik. Hiermee is de regeling voor onze appartementen gelijk aan die van de hotelgasten. Voor meer informatie over de faciliteitenkaart zie "Faciliteitenkaart Hotel Westcord" op deze website.


Actualiteit

Tijdens de ledenvergadering wordt vastgesteld welke onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw zullen plaatsvinden. We verzoeken u dan ook deze website regelmatig te raadplegen, om op die manier op de hoogte te blijven van hetgeen er in en rondom het gebouw gebeurt.


Plannen rond het zwembad "Aqua Plaza" en de komst van een museumdepot aan de achterkant van het natuurcentrum.

Een projectontwikkelaar is bezig om een passende invulling te realiseren voor het gebied tegenover ons appartementengebouw, op de plaats waar nu het vervallen zwembad staat. Wij worden als bestuur op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, maar kunnen daar geen invloed op uitoefenen.
Op 30 maart 2023  is door de Gemeente Ameland een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het hotel met wellness  op de plaats van de ruïne van het huidige zwembad. Op het verlenen van deze vergunning was een bezwaartermijn van zes weken van toepassing.  Inmiddels is bekend dat er een partij gebruik gemaakt heeft van het recht van bezwaar. Het vervolg daarvan is op dit moment niet bekend. Zodra er meer bekend is, wordt u hiervan via de site op de hoogte gesteld.
Wel betekent dit bezwaar dat de planning, waarbij in het najaar van 2023 de overblijfselen van het subtropische zwembad zouden worden verwijderd, waarschijnlijk vertraging oploopt. 

Ook zijn er plannen in ontwikkeling voor het bouwen van een museumdepot aan de achterkant van het natuurcentrum op de plek die nu min of meer braak ligt.